Mezi chovatelsky nejoblíbenější plemena koček v ČR patří bezesporu Britské krátkosrsté kočky, Mainské mývalí kočky a Ragdollové. Proto jsme se tentokrát zaměřili na geneticky přenášená onemocnění, která tyto oblíbence trápí nejčastěji.

Hned ze začátku je třeba podotknout, že by čistokrevná koťata s PP z chovatelských stanic měla být vyšetřena či odchovávána na zdravých rodičích avšak v dnešní době je chovatelů koček tolik a je tak velká poptávka po těchto nejoblíbenějších plemenech, že mnozí genetické testování neprovádějí.

PKD – Polycystic Kidney Disease – Polycystická choroba ledvin

Polycystické onemocnění ledvin je dědičné onemocnění, které se často vyskytuje u oblíbených plemen koček, nejčastěji u koček exotických a perských.

Onemocnění se projevuje až po určitém čase, pokud již ledviny jsou vyplněné cystami, které brání jejich správné funkci.

PKD je nevyléčitelné chronické onemocnění, které lze diagnostikovat pomocí USG ve věku kolem 8 – 12 měsíců, kdy jsou cysty již detekovatelné a nebo genetickými testy, které potvrzují gen PKD1 zejména u koček perských, exotických a jejich kříženců. Pro ostatní plemena je tento test nevypovídající.

Onemocnění se dědí, v populaci se vyskytují nosiči alely autozomálně dominantní, kteří nevykazují onemocnění, ale přenáší ho. Pokud se zkříží takovýto dva jedinci, jejich potomstvo bude 1:1 nosiči a nemocní.

PKD se projevuje selháním ledvin, anorexií, apatií, nechutenstvím, hubnutím, uremickým zápachem, zhoršenou kvalitou srsti, nadměrným pitím a močením. Nejčastěji se projevuje kolem sedmého roku života.

Rizikové skupiny koček (převzato z Genomia.cz)

Velmi riziková plemena: perské a exotické kočky, britské krátkosrsté, Ragdoll, Snowshoe

Riziková plemena: Angorské kočky, Mainské mývalí, NLK, Siamské, Orientální

Nízké riziko u plemen: Habešská, Bengálská,. Ruská modrá, somálská, ocicat

Deficit pyruvátkinázy

Onemocnění způsobené deficitem enzymu pyruvátkinázy je autosomálně recesivně dědičné, to znamená, že příznaky nemoci mají pouze jedinci, kteří zdědí od obou svých rodičů zmutovaný gen, což odpovídá cca 25 % vrhu. Postihuje nejčastěji kočky habešské, bengálské a somálské. Jedná se o hemolytické onemocnění, kdy je snížená životnost erytrocytů. Projevuje se únavou, anémií, hubnutím a zvětšováním břicha.

Screeningový test na deficit pyruvátkinázy se doporučuje zejména u chovných koček plemen se zvýšeným výskytem takto mutovaného genu. Jedná se zejména o tato plemena koček a jejich křížence: Habešské, Somálské, Bengálské, Egyptské Mau, La Perm, Mainské Mývalí, Norské Lesní, Savannah, Sibiřské kočky, Singapura a kočky domácí krátkosrsté i dlouhosrsté.

Hypertrofická kardiomyopatie (HCM – hypertrophic cardiomyopathy)

Onemocnění postihuje jak zvířata tak lidi, projevuje se v různém věku jako výsledek srdečního přetížení z důsledku hypertrofovaného (zvětšeného) srdce. Plemenné predispozice mají Mainské mývalí kočky, Britské kočky, Norské lesní kočky, Ragdollové, ale i jiné.

Jedná se zvětšení srdečního svalu, nejčastěji levé komory. V populaci koček se odhaduje až 20 % nemocných. Nejčastěji postihuje kocoury ve věku okolo 6 let, ale nejsou vyjímkou ani nemocná koťata šest měsíců stará. Klinická manifestace HCM jsou šelesty na srdci, zadýchávání, kašel, cyanóza sliznic.

HCM vzniká také jako následek jiných onemocnění, např. vysokého krevního tlaku, při hyperthyreoze a projevuje se zejména u starších pacientů.

Potvrzení onemocnění lze pouze echokardiologickým vyšetřením u veterináře kardiologa, u mírných forem HCM nejsou klinické příznaky zjevné a ani kardiologické vyšetření nemusí mít vypovídající hodnotu.

Genetický skreeningový test je určený zejména pro Mainské mývalí kočky, vyšetřovat by se měli kočky k chovným účelům a jejich koťata.

Určitě testujte své kočky! Pokud je kočka pozitivní, neznamená to, že okamžitě zemře, ale to, že má nemocné srdce a je potřeba s tím počítat během jejího života a tuto kočku neuchovňovat.

Objednejte se s vaší kočičkou na vyšetření dědičných chorob