Většina psů a koček absolvuje preventivní klinické vyšetření při příležitosti očkování. Můžeme na základě něj zhodnotit celkový zdravotní stav zvířete. Nicméně mnohem více informací o zdraví zvířete nám poskytne vyšetření krve. Proto je důležité nejenom nechat zvíře prohlédnout, ale odebrat mu i kapičku krve na vyšetření. Existuje hematologický a biochemický rozbor.

  • Hematologickým rozborem stanovíme počet bílých, červených krvinek, krevních deštiček, koncentraci hemoglobinu a tzv. hematokrit, který nám dá obraz o hydrataci organismu. Kromě množství červených krvinek, získáme též informace o jejich velikosti a koncentraci hemoglobinu, který obsahují. Tak můžeme zjistit jestli zvíře netrpí např. anemií. Z krve zhotovíme i nátěr na sklíčko, který pak prohlédneme pod mikroskopem. Případné anomálie tvaru nebo počtu krevních buněk nám pomůže zúžit okruh možných diagnóz.
  • Biochemický rozbor nám ukáže jestli zvíře nemá nějaký metabolický problém, jestli jsou v pořádku játra a ledviny, nebo nám pomůže odhalit řadu jiných problémů. Změříme také hladiny celkové bílkoviny, albuminu a glukózy v krvi.

Prevence je důležitá!

V případě,že se problém odhalí ještě dřív, než se stihnou rozvinout klinické příznaky, tak je největší šance na úspěšnou léčbu a spokojený život zvířátka. V případě, že bude všechno v pořádku, tak alespoň získáme hodnoty, které budeme moci v budoucnu porovnávat s hodnotami získanými při dalších odběrech. Díky tomu můžeme sledovat jak se vyvíjí stav jednotlivých orgánů. Když se některé hodnoty výrazněji změní, tak můžeme včas zahájit léčbu, nebo přistoupit k dalším vyšetřením, které nás posunou blíž k určení příčiny problému.

Neváhejte se objednat na preventivní vyšetření krve Vašeho pejska nebo kočičky. Připravili jsme pro Vás letní akci!