www.naceradska.cz - MVDr. Nicole Kollárová

MVDr. Nicole Kollárová

Záujem a láska k zvieratám ju sprevádza od útleho detstva, čo ju viedlo k povolaniu veterinárnej lekárky.

Zaujíma sa predovšetkým o internú medicínu psov a kočiek, ale postupne nachádza zálubu aj v cytológii a onkológii.

Je pre ňu dôležité, aby sa majitelia aj pacienti cítili u nás komfortne.

Vo voľnom čase sa venuje turistike, samovzdelávaniu , ale aj pečeniu koláčov.

Domácí zvíře :

kočka Čičo , na Slovensku dva psy

Vzdelání :

2015-2022 VFU Brno

2022 – stáž Vetpark Brno

2017-2022 praxe na JIP oddelení kliniky malých zvírat VFU Brno

2021-2022 VetKlinika Nytra Ostrava

2021-2022 práca v útulku pro kočky a psy

Webinare :

Antibiotiká v praxi malých zvířat

Prístup k pacientovi s hypoalbuminémií

Kýchající a kašlající kočka – diagnostika a léčba

Triaditida u koček

Prístup k chronickému prujmu a zvracení u koček

Onemocnení dolních močových cest u koček FeLUTD

Infekční onemocnení psu a koček- jak vyždímat z labiny maximum?

Preklinické kardiovaskulární onemocnení psu a koček

Laboratorní diagnostika a monitoring terapie: hypothyreóza a hyperadrenokorticizmus psů pro začátečníky

Acidobazická rovnováha a elektrolyty

Výskyt a diagnostika emergentních i klasických parazitů u psa kočky