Cestování se psy, kočkami a fretkami

Cestování se psy, kočkami a fretkami

Jestli plánujete dovolenou nebo cestu do zahraničí i se svým mazlíčkem, je dobré nastudovat si podmínky, které musí být před cestou splněny. Některé krajiny mají specifické požadavky, které je potřeba řešit alespoň měsíc předem.

Cestování z ČR do států EU (co je nutné mít):

Pas
Pas zvířete v zájmovém chovu vydává schválený a registrovaný veterinární lékař.

Mikročip
Mikročip aplikuje veterinární lékař do podkoží na levou stranu krku. Tetování je uznávané jenom v případě, že je jasně čitelné a bylo provedeno před 3. červencem 2011.

Při cestě do Chorvatska je uznávaný pouze čip.

Očkování proti vzteklině
Je-li zvíře očkováno poprvé, pak se vakcinace proti vzteklině považuje za platnou 21 dní po očkování. To znamená, že může za hranice vyjet až za 21 dní.

Pozor! Zvíře musí být v době očkování proti vzteklině už začipované. Jinak nebude toto očkování platné a bude se muset přeočkovat.

Podmínky některých členských států EU – Velká Británie, Irsko, Malta a Finsko

Do těchto zemí je ještě navíc potřeba odčervení, které musí provést veterinární lékař 120 – 24 hodin před vstupem na území státu a potvrdit to do pasu.

Cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců
Do těchto zemí je zákaz vstupu psů, koček a fretek mladších 3 měsíců:

 • Itálie
 • Kypr
 • Polsko
 • Francie
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Lucembursko
 • Velká Británie
 • Irsko
 • Malta
 • Německo

Do ostatních členských států je povoleno cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, pokud mají pas a od narození pobývala na jednom místě, aniž by se setkala s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena svou matkou.

Cestování z ČR mimo EU (co je nutné mít):

 • pas
 • mikročip
 • očkování proti vzteklině
 • potvrzení o zdravotnímu stavu a veterinární osvědčení
 •  

Veterinární lékař Vám po prohlídce zvířete dá razítko do pasu, kterým potvrdí, že zvíře je v pořádku a je schopno cestovat. S tímto potvrzením v pase a 50 Kč kolkem je pak potřeba zajít na příslušnou (městskou) veterinární zprávu, kde Vám vydají veterinární osvědčení. Obě ověření o zdravotním stavu je potřeba vyřídit 1 až 3 dny před cestou.

Pro návrat z některých zemí nepatřících do EU, je nutné mít vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině. To spočívá v tom, že veterinární lékař odebere vzorek krve, který se vyšetří ve schválené laboratoři. Testování je možné nejdříve 30 dnů po očkování proti vzteklině. V případě, že výsledek bude uspokojivý, tedy že zvíře bude mít dostatečnou hladinu protilátek, tak je možné s ním do země mimo EU vycestovat a následně se vrátit spět na území EU.

Toto platí pro země, které jsou mimo EU a zároveň nejsou uvedené na seznamu vyjmenovaných třetích zemí. Při cestování do vyjmenovaných třetích zemí je potřeba se řídit pokyny touto zemí vydanými, v některých zemích,  které jsou na seznamu, výše popsané vyšetření protilátek na vzteklinu není potřeba.

Veškeré informace ohledně cestování se zvířaty  naleznete na stránkách Státní veterinární správy ČR.

Přejeme Vám šťastnou cestu!