Hypertenze – vysoký krevní tlak u psů a koček

Hypertenze – vysoký krevní tlak u psů a koček

Vsoký krevní tlak (hypertenze) se u psů a koček, na rozdíl od lidí, vyskytuje téměř vždy ve spojitosti s jiným onemocněním.

Za normální krevní tlak u psů a koček se považují hodnoty 120/80 mmHg.

Systolický tlak (srdce vypuzuje krev do oběhu)
Diastolický tlak (srdce se plní krví, chlopně jsou uzavřené)

Stresem se může hodnota tlaku zvýšit, avšak pokud je tlak opakovaně vyšší než tyto hodnoty, trpí zvíře hypertenzí a měla by se hledat její příčina.

Klinické příznaky – jak se projevuje vysoký krevní tlak u pacientů
Klinické příznaky souvisí s vyvolávajícím onemocněním vysokého tlaku.

U koček je nejčastěji vysoký krevní tlak doprovodným projevem chronického ledvinového selhání (60%), hyperthyreózy – nadměrná funkce štítné žlázy(40 – 60 %), nádorů nadledvinek a srdeční onemocnění.

U psů je vysoký krevní tlak projevem při chronickém ledvinovém selhání (60 – 90%), Cushingově chorobě – nadměrná funkce nadledvinek (70 – 80%), cukrovce (25 – 40%), dále pak při nádorech nadledvinek, onemocnění centrální nervové soustavy nebo při podávání některých léčiv.

Vysoký krevní tlak působí na jemné a tenké cévy, které praskají a krev vytéká mimo ně. Postižení cév nemusí být zpočátku vůbec patrné, postihuje nejvíce oči, srdce, mozek a ledviny.

Pes nebo kočka mohou náhle oslepnout nebo se mohou se objevit viditelné krváceniny v oku. Majitelé obvykle pozorují změny v chováníapatii, případně až těžké neurologické příznaky při krvácení do mozku (tzv. mrtvička). Vysoký krevní tlak může vést k selhání ledvin, které samo o sobě může být také příčinou vysokého krevního tlaku, a vzniká tak bludný kruh. Postižení srdce se může projevovat šelestem, či zhoršovat projevy již probíhajícího onemocnění srdce.

Diagnostika – jak se měří krevní tlak u psů a koček?
Psům a kočkám se krevní tlak měří buď za použití speciálního přístroje Doppler nebo oscilometrickým přístrojem, který používáme i my zde v ordinaci. Oscilometricky změříme jak systolický tak diastolický tlak a získáme tak pěkný přehled o stavu pacienta.

Měření přístrojem nebolí, na tlapku nebo ocas se připevní manžetou přístroj, chvilku se počká (během ní se měří tlak) a je hotovo.

Prevence
Nejdůležitější je včasná diagnostika vysokého krevního tlaku, protože včasnou léčbou lze zabránit dalšímu poškození organismu zvířete.

Doporučujeme měřit krevní tlak každému pacientovi s chronickým ledvinovým selháním, Cushingovou chorobou, hyperthyreózou a atd., měření krevního tlaku by mělo být součástí také preventivní prohlídky pacientů starších nad osm let.

Léčba pacientů s vysokým tlakem
Principem léčby je odhalení probíhajícího onemocnění, které způsobuje vysoký tlak a léčit nejprve toto onemocnění. V případě, že vysoký krevní tlak ohrožuje sám o sobě zdraví pacienta, nasadí veterinář vhodné léky i na snížení krevního tlaku. U psů se nejčastěji používají ACE inhibitory, které roztahují cévy, u koček Amplodipine, který blokuje kanály pro transport vápníku.

Během terapie jsou důležité pravidelné kontroly s měřením tlaku.

Bohužel, pokud se s léčbou nezačne včas, může vysoký krevní tlak poškodit trvale orgány.

Máte zvířátko seniora? Nechte mu při pravidelné prohlídce změřit tlak, předejdete tím tak možnému onemocnění.

Chcete se objednat na prohlídku? Napište nám.