Konejšivé signály

Konejšivé signály

Co to jsou konejšivé signály?

Psi používají tyto signály ke komunikaci ještě před tím, než nějaký konflikt vůbec nastane. Slouží ke komunikaci mezi psy a jejich účelem je vyhnout se konfliktu. Mají tlumit stres, neklid a nervozitu. Psi používají tyto signály také proto, aby uklidnili sami sebe. Když pes sedí u dveří, neskutečně se těší na vycházku a je celý netrpělivý, často pro zklidnění stresu zívá. Signály mají za úkol uklidnit všechny zúčastněné.

Psi jsou zvířata žijící ve smečce a mají schopnost konflikty řešit. Když nastane konflikt mezi psem a člověkem, je třeba hledat chybu především u člověka. Ze psů, kteří vyrůstali v dobře fungující smečce, se většinou stanou dobře komunikujícími zvířaty, která se umí vyhnout konfliktům, případně je řešit hned v začátcích. Pokud pes přestane komunikovat, je to většinou vina člověka, který ho trestal nebo ho ignoroval, takže zvíře vzdalo pokusy o komunikaci. Někdy psi ztratí schopnost „mluvit“ následkem opakované šikany a napadání jinými, kteří na něj útočili i přesto, že komunikovali a pokoušeli se konfliktu vyhnout.

Jak tyto signály poznám?

Pokud se naučíte svého psa „číst“ a pochopíte, co se snaží svému okolí sdělit, budete mu mnohem lépe rozumět. Stanete se lepším parťákem a lepším „rodičem“ a bude se vám společně lépe cvičit.

Psi používají signály a svou vlastní řeč prakticky neustále. Vezměte si například úplně obyčejný den. Vzbudíte se, jste po ránu trošku mrzutí a mluvíte k psovi naštvaně, i když k vám radostně přiběhne a vyžaduje kontakt. Váš pes se vás pokouší uklidnit, tím, že odvrací pohled nebo se olízne. Vyrážíte na procházku, a protože pes u dveří radostí poskakuje a otravuje, zlostně mu poručíte „sedni“. Pes vám odpoví tím, že se bude olizovat, zívne, otočí se nebo se možná posadí a bude čekat jestli vás to nepřejde, nebo své konejšivé signály zintenzivní. Na procházce se v dálce objeví cizí pes, váš pes zpomalí, možná se trochu pootočí a začne očichávat zem, aby se ujistil, že si ten druhý pes všiml, že se chová přátelsky a nechce žádný konflikt. Když ho v této chvíli vycukáte na obojku, spojí si tento bolestivý podnět s přítomností druhého psa a může ho začít považovat za hrozbu, která mu způsobila bolest.

Někteří psi používají určité signály více než jiná, protože lépe vyhovují jejich přirozenosti. Využití jednotlivých signálů je individuální. Je na majiteli, aby zjistil jaké konejšivé signály používá pes nejčastěji.

Co tedy mohu považovat za konejšivý signál?

Doposud víme o dvaceti osmi až dvaceti devíti konejšivých signálech. Pokud se naučíte tyto signály rozpoznávat, budete schopni vidět co váš pes cítí, kdy je třeba zakročit a něco nepříjemného zastavit.

Konejšivé signály můžeme rozdělit na silné, kam lze zařadit pootočení hlavy, olizování nosu nebo nehybnost a slabé, kam lze zařadit mrkání, značkování nebo mlaskání.

Příklady:

Pootočení hlavy

Tento signál může být pouze rychlý pohyb, kdy pes otočí hlavu na jednu a pak na druhou stranu, nebo pes může držet hlavu otočenou na jednu stranu delší dobu. Někdy je tento pohyb těžko postřehnutelný, jindy je hlava otočená výrazně na stranu. Tento signál můžete účinně používat i vy. Když se pes cítí nejistě nebo vysílá konejšivé signály v okamžiku, kdy se k němu blížíte, můžete otočit hlavu na stranu nebo se otočit bokem. Pes to bude vnímat tak, že pro něj nepředstavujete žádnou hrozbu.

Olizování nosu

Pes se olízne rychlým pohybem jazyka, většinou si olizuje nos. Olíznutí je často tak rychlé, že je skoro nemožné tento pohyb zpozorovat. Psi tento signál používají často – když potkají jiné psy anebo pokud se nějaký cizí pes přiblíží na vzdálenost, která je mu není příjemná. Pokud se skláníte nad svého psa,chytáte ho, mluvíte k němu zlostně anebo jej pevně držíte. Když si Váš pes olizuje nos, znamená to, že vám sděluje, že je mu nepříjemné, to co děláte. Někteří psi používají olíznutí častěji.

Pomalé pohyby až nehybnost

Rychlé pohyby působí na psa hrozivě, proto často reaguje na rychlý pohyb, tak, že ten svůj zpomalí. Někdy váš pes zpomalí jenom trochu, jindy se přestane pohybovat úplně – „zamrzne“. Všimněte si toho například až půjdete se svým psem na procházku a váš pes najednou zpomalí nebo se zastaví, když uvidí jiného psa. Pokud tedy váš pes najednou nečekaně zpomalí, nejprve se rozhlédněte, jestli se okolo nemůže dít něco, z čeho by se mohl cítit nejistě. Určitě není dobré situaci řešit tím, že mu začnete nadávat a tahat ho za vodítko. Nebraňte vašemu psovi v komunikaci, můžete tak zbytečně způsobit to, že se začne bát ostatních psů nebo začne být agresivní.

Může se také stát, že někde pobíhá najednou více psů a některý z nich, je divočejší než ostatní. V takové situaci si můžete všimnout, že nejméně jeden z nich začne svoje pohyby zpomalovat, možná se zastaví úplně. Dělá to proto, aby ostatní uklidnil. Pokud si všimnete, že některý pes na vás takto reaguje, začněte se pohybovat pomaleji. Nejlepší je pohybovat se šikmo směrem od psa, nikdy přímo k němu.

O spoustě dalších příkladů konejšivých signálů, jako je zívání, vrtění ocasem, postavení ke hře, lehnutí, chůze obloukem nebo očichávání země aj. se můžete dočíst v knize Konejšivé signály, kterou si můžete zakoupit i u nás v ordinaci.

Náš tip: Zívání lze například využít k uklidnění psa, pokud se necítí dobře v autě nebo pokud náš pes divočí v parku, stačí si sednout na lavičku nebo na bobek, když uvidíme, že je náš pes rozrušený.

Zdroje

Turid Rugaas, Konejšivé signály Na jedné vlně s vaším psem, Nakladatelství Plot, vydání první, Praha 2007, ISBN 978-80-86523-80-4