Selhání ledvin u koček

Selhání ledvin u koček

Ledviny plní v těle mnoho důležitých funkcí. Jejich hlavní funkcí je odstraňování odpadních látek z krevního oběhu ve formě moči, regulace hladiny některých důležitých minerálů, jako je draslík a sodík. Vytvářejí hormony zodpovědné za tvorbu červených krvinek a pomáhají regulovat krevní tlak. Kromě toho ledviny pomáhají upravovat vitamin D tak, aby jej tělo mohlo využít.

Selhání ledvin lze označit jako akutní nebo chronické:

Akutní selhání ledvin (ARF) nastává, když jsou ledviny náhle poškozeny, obvykle během několika hodin nebo dnů. Může to být způsobeno jedem nebo rychle probíhající infekcí.  U koček s ARF v závislosti na příčině a díky akutní léčbě dojít k obnovení funkce ledvin. I po léčbě je ARF přibližně v 50 % případů smrtelné. Nicméně kočky, které přežijí původní příčinu, mají obvykle lepší výsledky ve srovnání s kočkami s chronickým onemocněním ledvin (CKD).

Chronické onemocnění ledvin (CKD) nakonec vede ke konečnému stadiu selhání ledvin, které je považováno za 4. stadium onemocnění ledvin (http://www.iris-kidney.com/guidelines/staging.html).

Při CKD dochází v průběhu měsíců nebo let k postupnému úbytku ledvinové tkáně. Může se to dít  v důsledku genetické predispozice, chronické infekce, rakoviny nebo případně v důsledku jiných onemocnění jako je např. onemocnění štítné žlázy či vysoký krevní tlak. Klinické příznaky chronického onemocnění ledvin se projeví, když dojde ke ztrátě přibližně dvou třetin normální ledvinové tkáně (67 % až 70 %). Při včasné diagnostice lze však proces postupného poškozování ledvin výrazně zpomalit např. vhodnou dietou. Chronické onemocnění ledvin je problémem hlavně u dospělých a starších koček (sedm let a více), podle odhadů postihuje 30-40 % koček starších 10 let a 81 % koček starších 15 let. Pouze asi 10 % případů se vyskytuje u koček mladších tří let.

Příznaky onemocnění

Časné příznaky onemocnění, jako je úbytek hmotnosti a špatná kvalita srsti, jsou často považovány za normální změny stárnutí. V počátečních stadiích selhání ledvin se ledviny vyrovnávají s neschopností účinně odstraňovat odpadní produkty tím, že je vylučují v nižší koncentraci ve větším objemu (jinými slovy produkují větší množství zředěnější moči). Kočky často více pijí, aby kompenzovaly tuto zvýšenou rychlost ztráty vody z těla. Tomuto jevu se říká kompenzované selhání ledvin. Po selhání přibližně dvou třetin ledvinové tkáně dochází k rychlému nárůstu odpadních produktů v krevním oběhu a ke zjevnému náhlému nástupu závažného onemocnění s klinickými příznaky jako je ztráta chutí k jídlu zvracení a případně průjem.

Diagnostika

Onemocnění ledvin se obvykle diagnostikuje na základě hladiny dvou biochemických vedlejších produktů v krvi, dusíku močoviny v krvi a kreatininu, v spojení s vyšetřením moči, a to konkrétně její hustotu a proteinurií (nadbytek bílkovin v moči). V současnosti je možné diagnostikovat CKD dříve díky parametru SDMA (přirozeně se vyskytující biologický ukazatel funkce ledvin), které můžeme stanovit i u nás na klinice. Koncentrace SDMA se zvýší nad normální referenční interval mnohem dříve, než dojde ke zvýšení sérového kreatininu. To nám pomůže poskytnout kočce léčbu v mnohem dřívějším stádiu onemocnění. Pro určení rozsahu selhání ledvin a nejvhodnějšího způsobu léčby jsou pak ještě nezbytné testy na stanovení hladiny dalších látek v krvi, jako jsou bílkoviny, draslík, fosfor a vápník, a také počet červených a bílých krvinek.

Terapie

Léčba CKD závisí na výsledcích krevních testů a specifická léčba je zaměřena na řešení konkrétních problémů. Většině koček lze pomoci změnou stravy na ledvinovou dietu včetně doplňků. Možnosti jsou následující:

  • Terapeutické diety – krmení s omezeným obsahem bílkovin a nízkým obsahem fosforu pomáhá snížit hladinu odpadních produktů v krevním oběhu. A je k dispozici na naší veterinární klinice.
  • Vazače fosforu jsou potřeba v případech kdy i s nízkým obsahem fosforu ve stravě zůstává u některých koček jeho hladina v krvi nad normou. Snížení obsahu fosforu v krvi může mít významný vliv na zlepšení pohody vaší kočky a zpomalení progrese onemocnění. Perorální vazače fosforu, jako je hydroxid hlinitý, pomáhají snižovat množství fosforu vstřebávaného střevní stěnou.
  • Antibiotika doporučujeme podávat v případě, že se na urikultu (půdička na kultivaci bakterií) po odběru moči objeví nárůst bakterií. U koček s CKD se totiž častěji objevují infekce močového měchýře, což zvyšuje riziko infekce ledvin, proto se u mnoha pacientů doporučuje rutinní kultivace moči.
  • Doplnění draslíku, protože kočky se selháním ledvin mají tendenci ztrácet příliš mnoho draslíku močí. To vede ke svalové slabosti, ztuhlosti – kočka špatně chodí a špatné kvalitě srsti. Nízká hladina draslíku může také přispívat ke zhoršení selhání ledvin.
  • Vitamíny skupiny B, protože když selhávající ledviny nedokážou koncentrovat moč, dochází ke zvýšené ztrátě vitamínů rozpustných ve vodě, jako je B12, a postižené kočky potřebují jejich doplňování.
  • Léky proti zvracení, protože u koček s CKD často dochází k tomu, že zvracejí nebo mají nauzeu a podávání antiemetik (léků proti zvracení) řeší nevolnost, a tím zlepšuje chuť k jídlu.
  • Léky na snížení krevního tlaku, protože mnoho koček se selháním ledvin má vysoký krevní tlak, což vede k dalšímu poškození ledvin. Vysoký krevní tlak lze zvládnout pomocí léků a je třeba ho pravidelně kontrolovat, ideálně u každé kočky ve věku nad 6 let.
  • Léky na snížení proteinurie (bílkovin v moči), což je další problém, který se může objevit u kočky s onemocněním ledvin a zároveň stav, který může urychlit progresi CKD, proto je třeba u těchto koček sledovat množství proteinu v moči.
  • Léčba anémie, protože ledviny produkují hormon erytropoetin, který v kostní dřeni iniciuje tvorbu červených krvinek. Mnoho koček s CKD je anemických v důsledku nedostatečné stimulace kostní dřeně, je proto potřeba jim erytropoetin dodávat v injekční formě.
  • Podkožní infuse doma jsou doporučovány hlavně v pozdějších stádiích CKD, kdy kočky nezvládají dostatečně pít, aby si udržely zdravou hydrataci. Kočky tyto podkožní infuse dobře snášejí a mohou zlepšit kvalitu jejich života v pozdějších stádiích ledvinového selhávání.