Chemická kastrace implantátem Suprelorin

Chemická kastrace implantátem Suprelorin

Chemická kastrace je moderní vratná metoda sterilizace samců a samic. Jde o přerušení hormonálního cyklu na řídících centrech, čímž dojde k ovlivnění hormonální osy, utlumení činnosti pohlavních žláz a dočasné neplodnosti.

V naších podmínkách je dostupný podkožní implantát Suprelorin. Implantát se zavede speciálním aplikátorem (jehlou) do podkoží, kde se po danou dobu uvolňuje látku deslorelin, která ovlivní plodnost.

Největší výhodou takto prováděné kastrace je, že se neprovádí chirurgicky, není potřeba pacienta uspávat. Dále pak při takto provedené sterilizace je možnost návratu k plné plodnosti po vyprchání účinné látky. Využití najde zejména v chovatelských stanicích při plánování krytí nebo u pacientů, u kterých buď majitelé prozatím nechtějí krýt a mají doma jedince opačného pohlaví či si chtějí „vyzkoušet“ jak se změní povaha kastrovaného zvířete. Využívá se i v případech, kdy zákrok nelze ze zdravotních důvodů provést nebo terapeuticky např. u fretek.

Nevýhodou je nutnost opakování aplikací implantátu, jeho účinnost je cca půl roku, a tím i vyšší cena oproti jednorázovému chirurgickému zákroku.

Využití u psů – samců
Velké oblibě se těší použití Suprelorinu ve větších chovných skupinách, zejména z důvodu řízení reprodukce či omezení nežádoucího pohlavního chování.

Pro majitele přináší přípravek také výhodu v tom, že pokud si nejsou stoprocentně jistí, že chtějí mít pejska kastrovaného, mohou takto zjistit, jak se změní povaha jejich kamaráda před definitivním rozhodnutím. Plná plodnost se obnoví cca za 9 týdnů po odstranění implantátu.

Využití u kocourů – samců
Velmi oblíbená možnost dočasné kastrace u chovných kocourů v chovatelských stanicích. Účinek se projevuje vratným zmenšením varlat, Supralorin funguje u kocourů po dobu 6 – 24 měsíců, přičemž neplodnost přetrvává ještě 6 – 7 týdnů po odstranění implantátu. Plná plodnost samce se obnoví až za 5 – 6 měsíců po odstranění implantátu.

Využití u koček – samic
U kočiček dochází vlivem Suprelorinu k potlačení nežádoucího pohlavního chování – mrouskáníznačkování močíhlasité projevy. Při aplikaci v době anestru (mimo říji) dojde k vyvolání plodné říje, až poté nastupuje účinek neplodnosti, který přetrvává po dobu cca 6 měsíců až jednoho roku.

Využití u fretek
U fretčích samiček se Suprelorin využívá zejména terapeuticky k ovlivnění pohlavního cyklu. Fretky mají taktéž jako kočky provokovanou ovulaci a dokud nedojde ke spáření, nedojde ani k ovulaci a tím podstupují v sezoně říji znova a znova. Do těla vyplavované pohlavní hormony ovlivňují celý organismus, který se vyčerpává a fretkám to způsobuje značné zdravotní potíže.

Využití u samců fretek
U samců fretek se Suprelorin využívá zejména ke zklidnění povahy, utlumení sekrece pachových žláz a omezení soubojů mezi samci v chovných skupinách.

Chcete nechat svého mazlíčka vykastrovat? Objednejte se k nám!